Các sản phẩm tại masterkitchen.vn có thể thanh toán

  • Thanh toán Online trước cho sản phẩm (Giảm ngay 50K khi thanh toán Online)

Tài khoản ACB

Số tài khoản: 567898888

Chủ tài khoản: Nguyễn Văn Tỷ

Chi nhánh: ACB Sư Vạn Hạnh Quận 10 TP.HCM

  • Trực tiếp khi nhận hàng qua COD của các dịch vụ vận chuyển trung gian.